top of page

Ծիրանի ծառ, բար մի՛ տա,

Վա՜յ,

Ճղներդ իրար մի՛ տա,

Վա՜յ,

Ամեն մեջդ ման գալիս

Ցավերս իրար մի՛ տա:

Հա՛, տվե՛ք, ետ տվեք, սարե՛ր, հովն ընկավ,

Սրտիս խնդում ծովն ընկավ.

Գնա, էլ ետ չգա էս տարվա տարին, -

Սև դարդն իմ վզով ընկավ:

Հո՛վ, հո՛վ, հովն ընկավ, -

Սրտիս խնդում ծովն ընկավ:

 

The Apricot Tree - Dzirani Dzar

$6.00Price
 • MADE IN ARMENIA

  Cotton 86% Polyester 12% Elastane 2%

 • For returns and exchanges, please email lorensnyc@gmail.com within 10 days of receiving your order.

  • Items can be exchanged for a different size.
  • Returned and Exchanged items must be in original condition, unworn and unwashed.
  • Shipping costs related to returns and exchanges must be covered by you, except in the case you’ve received damaged goods.

  If you’ve received the wrong item or size, or for any other issues with your order, email lorensnyc@gmail.com with your order number and we’ll do our best to make it right.

bottom of page